Over MOOI

Waarom een methodiek om vrijwilligersorganisaties te adviseren?

Lokale vrijwilligersorganisaties kampen met verschillende vraagstukken. Besturen die overbelast raken, een tekort aan vrijwilligers, gedoe op de werkvloer, behoefte aan een helderde visie enzovoort. Voor deze organisatie is het soms lastig om op eigen kracht problemen op te lossen en te veranderen. Medewerkers van vrijwilligerscentrales vragen zich af hoe ze deze organisaties zo kunnen adviseren dat organisaties hun probleem zelfredzaam kunnen oplossen en slagvaardiger worden.

Dat was ook precies de vraag die zich drie vrijwilligerscentrales in Noord-Holland in 2008 stelden. Door financiële steun van de Provincie Noord-Holland kregen ze de kans om een adviesmethodiek te ontwikkelen.

In de praktijk ontwikkeld, dat maakt de methode zo sterk

Onder leiding van drs. Britta Lassen ging een team van medewerkers van de drie vrijwilligerscentrales op zoek naar succes- en faalfactoren bij het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Wat werkt goed bij vrijwilligersorganisaties en wat werkt niet? Waar moet je rekening mee houden en hoe zorg je ervoor dat je niet ingezogen wordt in de dynamiek van de organisatie? Het team begon kennis te verzamelen, ging aan het experimenteren, zag wat werkte, leerde van fouten en paste hun strategie weer aan. Twee jaar later was er een eigen methodiek ontwikkeld, de MOOI-methodiek.

Met de MOOI-methodiek hebben we het wiel niet helemaal opnieuw uitgevonden want er is gebruik gemaakt van bestaande adviesmethoden. Die bleken echter ontwikkeld voor commerciële organisaties. Adviseren van vrijwilligersorganisaties is weliswaar een geweldig vak, maar ook een vak apart. Bij vrijwilligersorganisaties werkte het net even anders merkten we. De MOOI-methodiek heeft een vertaalslag naar het domein van de non-profit gemaakt. Dit project heeft in 2008 geresulteerd in het praktische handboek MOOI-methodiek. Het handboek bevat naast theorie veel praktijkervaringen en praktische formulieren die de gebruiker in zijn eigen werk kan inzetten.

Van methode naar een effectieve training

Nadat het handboek verspreid was, werd duidelijk dat er vraag was naar een training om de methodiek in te trainen. Vanaf 2010 is de MOOI-Training beschikbaar, waarin je in drie dagen leert hoe je de methode in je eigen praktijk kunt toepassen.
De inhoud van de training houden we regelmatig tegen het licht van nieuwe ontwikkelingen. Zo blijf de training relevant en efffectief.

Vanaf 2020 is Michaëla Merkus MOOI-partner en trainer geworden. Ze brengt enorm veel ervaring mee over het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties.

Al meer dan 50 succesvolle opleidingstrajecten

In de afgelopen 10 jaar hebben wij meer dan 50 medewerkers van lokale vrijwilligersorganisaties en steunpunten vrijwilligerswerk opgeleid als MOOI-adviseurs.

De MOOI-methodiek en de MOOI-training hebben daarmee hun waarde ruimschoots bewezen. De training wordt met een gemiddelde score van 8,5 beoordeeld.

Certificering

De MOOI-methodiek is een beproefde methode en in 2010 opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. 

Deelnemers aan de MOOI-Training ontvangen na afloop een certificaat voor deelname