Wat levert de MOOI-training op?

‘De MOOI-Training leverde me inzicht en kadering op in het geven van advies aan vrijwilligersgroepen. Eerder vond ik het lastig om tot een goede probleemstelling te komen. Ik kwam er niet doorheen en bleef zoeken. Nu kan ik het beter in een vorm gieten en kom eerder tot een probleemstelling.’ 

Peter de Haan, buurtontwikkeling Amsterdam West

‘Ik kan nu als adviseur nog beter mijn doelgroep ondersteunen en verder helpen bij het behalen van hun doelen. De opbouw van de training vond ik alle dagen erg stimulerend. Juist de balans in de oefeningen was inspirerend. Mooi dagen en erg nuttige training.’

Cor Koeleman, adviseur buurtparticipatie ABC-Alliantie West

‘Het adviseren heeft voor mij handen en voeten gekregen. Door de training heb ik tools gekregen waarmee ik een adviestraject grondig, maar ook praktisch kan vormgeven.’ 

Ingrid Huisman, Adviseur Participatie Mens De Bilt/Vrijwilligerscentrale

‘Deze training is een aanrader. Je leert om buiten je eigen routines en standaardoplossingen te denken. Zo kijk je weer met een frisse blik en help  je organisaties daadwerkelijk verder. Dus niet alleen aan symptoombestrijding doen (nieuwe vrijwilligers werven), maar de onderliggende problemen bij organisaties aanpakken samen met de organisatie.’ 

Corine Witte, consulent Vrijwilligerscentrale Beverwijk/Heemskerk

‘Ik kan organisaties nu beter ondersteunen en adviseren doordat ik concrete handvatten heb en meer kennis. Ik ben door de training ook zelfverzekerder geworden om een adviestraject op te starten.’ 

Monique Duurland, coördinator Versa Vrijwilligerscentrale Hilversum

Inspirerende training waar je inzichten krijgt over je rol als adviseur.’ 

Karin Koks, Stichting Welzijn Beverwijk

‘Ik ben nu veel beter in staat om maatschappelijke organisaties te ondersteunen en te adviseren middels een professioneel adviesplan en plan van aanpak. Ook weet ik waar en wanneer het goed is om kennis van buitenaf in te zetten.’ 

Corine Velthuyzen St. Samenleving Oud-Beijerland

‘De MOOI-Training af mij handvaten om adviesgesprekken te voeren en deze voor beide partijen zinvol te laten verlopen.’

Medewerker vrijwilligerscentrale Zuid-Holland

‘Grondige methode om vrijwilligersorganisaties te adviseren en verandering te brengen. Het was fijn om praktijkervaringen met collega’s te delen want dat levert herkenning en je leert van andere cases. Het is altijd goed om even afstand te nemen en tijd om te reflecteren en te verdiepen.’

Junaidah Beun, Sport en Welzijn, Vrijwilligerscentrale

‘De MOOI-methodiek geeft structuur en helpt mij om methodisch en analytisch te handelen in het welzijnswerk. De MOOI-training kent een goede opbouw en wordt gegeven door een inspirerende expert die de deelnemers op maat begeleidt.’ 

Noor Wieringa ABC Alliantie Welzijn Amsterdam

‘De meerwaarde van de training zit in dat je leert hoe je kritisch kijkt naar de vraag van organisaties. Vertellen ze wel het hele verhaal? Vooral doorvragen is van belang. Alleen dan kun je een goede probleemstelling definiëren waarop je je advies baseert. Mijn tip aan anderen is: doe niet alles zelf. Soms is het probleem te ‘groot’ en moet je doorverwijzen. Neem het probleem in ieder geval niet over.’ 

Walter van Gijzen, Idoe Vrijwilligerscentrale

‘Je leert vanuit verschillende visies vrijwilligersorganisaties bekijken. Hierdoor krijg je meer grip op hun vraagstukken. Voor medewerkers van vrijwilligerscentrales is geen opleiding. Je sprokkelt zelf je informatie bij elkaar. De gemeente bepaalt wat ze inkoopt maar je moet zelf kennis ontwikkelen.’ 

Sylvia Rehorst, Vrijwilligerscentrale Nieuwegein