MOOI-Training

IMG_3981

Trainingsmap MOOI-methodiek

Als professional werkzaam op lokaal niveau streef je naar sterke organisaties die kunnen vernieuwen en bewegen vanuit eigen kracht. Jouw missie is om organisaties hierbij effectief en duurzaam te ondersteunen. Niet door vraagstukken voor ze op te lossen, maar door samen naar oplossingen te zoeken. Dat vraagt om een aanpak die gericht is op het boven tafel halen van de juiste vraag, het bieden van maatwerk en een oplossingsgerichte houding. De MOOI- Training geeft je hiervoor structuur en praktische handvatten.

In 3 dagen leer je: 

  • te adviseren vanuit jouw kracht en kwaliteiten
  • een vertrouwensrelatie met de organisatie op te bouwen en te onderhouden
  • een effectief intakegesprek te voeren en de vraag achter de vraag glashelder naar boven te halen
  • een probleemanalyse door te voeren die leidt tot het opstellen van een professioneel adviesplan
  • de effecten van het advies te benoemen en deze overtuigend te presenteren
  • om te gaan met weerstand en een balans te vinden tussen afstand en nabijheid (zorgen dat in plaats van zorgen voor)
  • een strategisch plan te ontwikkelen dat een krachtige oplossing biedt voor het probleem van de organisatie
  • samen met de organisatie te zorgen dat verandering tot stand komt
  • het MOOI- adviesproces vorm te geven en succesvol op verschillende situaties in te spelen

Na de training ben je in staat om effectief en met succes een adviestraject te begeleiden dat leidt tot een positieve verandering bij de organisatie.

Hoe werken we in de training?

Tijdens de training wordt kennisoverdracht afgewisseld met individuele- en groepsopdrachten. De aanpak IMG_2727is interactief met ruimte voor uitwisseling. Het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van de training. Je werkt bij voorkeur met een casus uit je eigen werkpraktijk. Door het betrekken van de praktijk als leeromgeving, draagt deze training bij aan zichtbare resultaten op korte en lange termijn bij de deelnemers en de organisaties die zij adviseren. 

Voor wie is deze training?

Professionals die in de wijk werken of medewerkers van vrijwilligerscentrales die op zoek zijn naar structuur, handvatten en praktische tips om een verandering bij een organisatie effectief en succesvol te begeleiden.

Groepsgrootte

Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.

Locatie

Nog nader te bepalen en zo centraal mogelijk gelegen. In de regel Amsterdam of regio Utrecht afhankelijk van waar de meeste deelnemers vandaan komen.

Jouw investering

De kosten voor deze driedaagse training bedragen € 860,- excl. btw per persoon inclusief lunch, koffie/thee. Dit bedrag is inclusief 3 dagen training, een schriftelijke intake vooraf, het handboek MOOI-methodiek (digitaal), een map met uitgebreid trainingsmateriaal en een evaluatie. De trainingdagen zijn verdeeld over  6 weken. In de twee weken die tussen de trainingsdagen liggen krijg je verplichte huiswerkopdrachten. Houd rekening met 6-8 uur studielast tussen de trainingsdagen waarin je oefent met het toepassen van de methodiek praktijkopdrachten.

Lees hier reacties van deelnemers. 

Op dit moment bied ik de MOOI-Training uitsluitend als incompany-training aan en is er geen training met open inschrijvingen. Ben je geïnteresseerd om een MOOI-Training te volgen stuur me dan een bericht. 

Klik hier images-1

images