Waarom een methodiek om vrijwilligersorganisaties te adviseren?

In 2006 zijn de vrijwilligerscentrales in Zaanstad, Purmerend en West-Friesland met financiële steun van

Handboek MOOI-Methodiek

Handboek MOOI-Methodiek

de Provincie Noord-Holland het project MOOI gestart. MOOI staat voor MethodiekOntwikkeling in Organisatieondersteuning en Implementatie. Twee jaar lang werd onderzocht hoe vrijwilligersorganisaties op maat kunnen worden ondersteund bij een verandering.

Lokale vrijwilligersorganisaties bleken namelijk onvoldoende in staat op eigen kracht te veranderen.

Daarnaast waren vrijwilligerscentrales onvoldoende toegerust om de benodigde organisatieondersteuning aan te bieden.

De cruciale vraag was: hoe vergroten wij de zelfredzaamheid en de slagkracht van lokale organisaties?

Onder leiding van drs. Britta Lassen is een team van medewerkers van de drie vrijwilligerscentrales heel praktisch op zoek gegaan naar succes- en wat faalfactoren bij het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Wat werkt goed en wat werkt niet? Zo is de MOOI-methodiek ontstaan. We hebben het wiel niet helemaal nieuw uitgevonden,  er is namelijk gebruik gemaakt van bestaande adviesmethoden. Die waren echter ontwikkeld voor commerciële organisaties. Adviseren van vrijwilligersorganisaties is weliswaar een geweldig vak, maar ook een vak apart. Bij vrijwilligersorganisaties werkte het net even anders merkten we. Daarom is met de MOOI-methodiek een vertaalslag naar het domein van de non-profit gemaakt. Dit project heeft in 2008 geresulteerd in het praktische handboek MOOI-methodiek. Het handboek bevat naast theorie veel praktijkervaringen en praktische formulieren die de gebruiker in zijn eigen werk kan inzetten. 

De MOOI-methodiek heeft haar waarde inmiddels ruimschoots bewezen.