Meer MOOIs: Tips & Links

MOOI op het web

Effectief adviseren van vrijwilligersorganisaties
Overbelaste besturen, weinig middelen en een grote gehechtheid aan de bestaande situatie. Het in beweging krijgen van vrijwilligersorganisaties is een vak apart. Voor adviseurs van vrijwilligerscentrales bestaat geen gerichte opleiding. Gelukkig is er steeds meer oog voor het bundelen van kennis en ervaring op het terrein van advisering van vrijwilligersorganisaties. De MOOI-methodiek is er daar één van.

De MOOI-methodiek is ook opgenomen in het kennisdossier van www.vrijwilligerswerk.nl.

Onderstersteuning van vrijwilligersorganisaties

Veel informatie voor professionals en (vrijwilligers)organisaties is te vinden op:

Boeken voor in de koffer van de adviseur

Deze lijst is nog niet volledig en net als het veld steeds in beweging. Heb je suggesties of aanvullingen laat het me vooral weten. Stuur me een mail.