Certificering

De MOOI-methodiek is een beproefde methode en in 2010 opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. 

Sinds augustus 2013 is de MOOI-methodiek ook opgenomen in de Databank Bijscholing WMO

Deelnemers aan de MOOI-Training ontvangen na afloop een certificaat